CAO KHOẢNG 2M2 X RỌNG 1M8 X SÂU 60CM TẤT CẢ NHÔM XỊN TRƯNG TIVI VÀ BÀN THỜ TRÊN THANH LÝ 2T9
DT 01234.162.199
DC 305 LÊ VĂN QUỚI.BÌNH TRỊ ĐÔNG.BÌNH TÂN