Tranh tứ linh hỗ hương kích thước phủ bì cao 113cm, rông 40 (2 tấm) gia 7.8tĐôi lơn gỗ hương đã PU KT 20x11x12 gia 1tĐôi cá chép go trắc vân gỗ và màu gỗ đẹp, rộng 50, sâu 20, cao 19 (đã đánh si) Gia 1,1t


Song mã gỗ trắc, gỗ rất đẹp rộng 55, cao 15 và sâu 18 (Đã đánh si) gia 1,2t


Đạt ma trăc cao 53, chân đế rộng 33, sâu 20 gia 1,5tĐạt ma trắc cao 63, chân đế rộng 30 và sâu 30 gia 1,8t

Lã vọng câu cá gỗ trắc cao 55, rộng 22, trên rông 40, sâu 20, cụ câu được cá lên cụ cười tươi vậy (chụp hơi mờ, nhìn thực tế ngoài đẹp hơn nhiều ) gia 1,9t