- Hiện nay trong box đấu giá các thành viên tranh cãi với nhau từng câu chữ về bài đấu giá để dìm hàng đối thủ nhằm lấy được hàng với giá rẻ, gây thiệt hại cho chủ topic, mod khó xử lý.
- Với lượt đấu giá ngày càng tăng của member nên đã quyết định thay đổi luật đấu giá nhằm linh động cho chủ topic đó là :

  • Trao quyền tuyên bố bài đấu giá hợp lệ cho chủ topic.


  • Mod chỉ xử lý khiếu nại giữa 2 bên : chủ topic và người thắng đấu giá do chủ topic tuyên bố.


- Người bid có giá tiền cao nhất khi thời gian kết thúc là người thắng (tuy nhiên địa chỉ phải hợp lệ trong phạm vi đọc hiểu). Nếu chủ topic cố tình không công nhận bài viết hợp lệ thắng sẽ bị xử lý theo luật.
- Về bước giá thì từ ngày 27/4/2012 chỉ dùng một bước giá là chia hết cho 10k.


BAN QUẢN TRỊ 5GIAY.VN