Tìm kiếm bài viết theo id

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).