Tìm kiếm bài viết theo id

  Ipad mini 2 Retina, Gray, 32G, wifi, 99%

  iPad - Ipad mini 2 Retina, Gray, 32G, wifi, 99%

  Chủ đề bởi: Penho2412, 23/3/15, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Penho2412

  iphone 5s 16g màu glod quốc tế LL/A , máy đẹp 98%

  Chủ đề bởi: Penho2412, 9/3/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: iPhone
  ipad 3 16g màu đen wifi only , mới 99%, máy LL/A

  iPad - ipad 3 16g màu đen wifi only , mới 99%, máy LL/A

  Chủ đề bởi: Penho2412, 8/3/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad 2 16g màu đen phiên bản wifi, mới 99%

  iPad - ipad 2 16g màu đen phiên bản wifi, mới 99%

  Chủ đề bởi: Penho2412, 7/3/15, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad mini 1 16g phiên bản wifi 3G giá mềm

  iPad - ipad mini 1 16g phiên bản wifi 3G giá mềm

  Chủ đề bởi: Penho2412, 1/3/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Penho2412

  iPad - ipad 3 64g giá rẻ pb wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 1/3/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Penho2412

  iPad - IPad mini 2 16 g pb wifi only máy đẹp

  Chủ đề bởi: Penho2412, 28/2/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  IPad 3 64G màu trắng , máy đẹp 98%

  iPad - IPad 3 64G màu trắng , máy đẹp 98%

  Chủ đề bởi: Penho2412, 13/2/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  iPad 4 32G màu trắng đẹp 99% phiên bản wifi

  iPad - iPad 4 32G màu trắng đẹp 99% phiên bản wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 8/2/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  iPhone 5s 32G màu Gold quốc tế ZA/A ios 8.0 nguyên zin

  iPhone 5s 32G màu Gold quốc tế ZA/A ios 8.0 nguyên zin

  Chủ đề bởi: Penho2412, 4/2/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: iPhone
  ipad 4 16gb BLACK , đẹp mới 98%

  iPad - ipad 4 16gb BLACK , đẹp mới 98%

  Chủ đề bởi: Penho2412, 2/2/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad 4 16g màu đen pb wifi 3G ios 7.0.4

  iPad - ipad 4 16g màu đen pb wifi 3G ios 7.0.4

  Chủ đề bởi: Penho2412, 29/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Ipad 4 64Gb màu trắng wifi

  iPad - Ipad 4 64Gb màu trắng wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 28/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad air 16g màu đen LL/A đẹp 98% sử dụng wifi

  iPad - ipad air 16g màu đen LL/A đẹp 98% sử dụng wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 27/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Ipad Mini 2 Retina màu đen Wifi hàng ZP/A

  iPad - Ipad Mini 2 Retina màu đen Wifi hàng ZP/A

  Chủ đề bởi: Penho2412, 26/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad wifi + 3G giá tốt

  iPad - ipad wifi + 3G giá tốt

  Chủ đề bởi: Penho2412, 26/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad mini 32g màu đen hàng ll/a sử dụng wifi

  iPad - ipad mini 32g màu đen hàng ll/a sử dụng wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 24/1/15, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  ipad air 16g màu đen phiên bảng wifi

  iPad - ipad air 16g màu đen phiên bảng wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 23/1/15, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  IPad mini 1 16g màu đen quốc tế phien bản wifi 3G

  iPad - IPad mini 1 16g màu đen quốc tế phien bản wifi 3G

  Chủ đề bởi: Penho2412, 20/1/15, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện
  Penho2412

  iPad - ipad 4 64g màu trắng quốc tế phiên bản wifi

  Chủ đề bởi: Penho2412, 20/1/15, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Máy Tính Bảng Và Phụ Kiện