Tìm kiếm bài viết theo id

Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu

Thảo luận trong 'Cây Cảnh - Thủy Sinh' bắt đầu bởi Nông nghiệp Việt Nam, 31/8/16.

ID Topic : 8571175
 1. Nông nghiệp Việt Nam Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  14/5/16
  Bài viết:
  49
  THÔNG BÁO


  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………!

  - Căn cứ vào sự kết hợp giữa CLB Trang Trại & Ngành Nghề Việt Nam – Cồn ty CP XNK Tổng Hợp & PT Trang Trại Việt Nam với Công ty Phát Triển Nông Nghiệp Và Chế Biến Dược Liệu Việt Nam, Các đơn vị trong ngành dược liệu trong và ngoài nước để phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ dược liệu, nông sản tại Việt Nam.

  Để triển khai các chương trình liên kết phát triển cây dược liệu, Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế. Chúng tôi xin trân trọng thông báo:


  A: CÂY DƯỢC LIỆU

  I. CÂY ĐINH LĂNG:

  1. Giá cây giống: 3.500đ/bầu cây.

  2. Phần hỗ trợ cho người đăng ký trồng:

  - Hỗ trợ 600đ/bầu cây( phần còn phải thanh toán khi đăng ký là 2.900đ/bầu cây).

  - Hỗ trợ; giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu

  3. Giá ký thu mua sản phẩm: Theo thị trường nhưng không thấp hơn 20.000đ/kg( gồm: thân, cành, lá khô và củ).

  4. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu năm 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 15/09/2016.

  II. CÂY GỪNG( GỪNG TRÂU VÀ GỪNG DÉ).

  1. Giá Gừng giống: 25.000đ/kg.

  2. Phần hỗ trợ cho người đăng ký trồng:

  - Cho nợ lại 8.000đ/kg Gừng giống( phần còn phải thanh toán khi đăng ký là 17.000đ/kg ).

  - Hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 1

  3. Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 10.000đ/kg.

  4. Thời gian đăng ký giống trồng vụ thu – đông 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 20/9/2016.

  III. CÂY NGHỆ ĐỎ.

  1. Giá Nghệ giống: 25.000đ/kg.

  2. Phần hỗ trợ cho người đăng ký trồng:

  - Cho nợ lại 8.000đ/kg Nghệ giống( phần còn phải thanh toán khi đăng ký là 17.000đ/kg Nghệ giống).

  - Hỗ trợ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.

  3. Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 8.000đ/kg.

  4. Thời gian đăng ký giống trồng vụ thu – đông 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 20/9/2016.

  IV. CÂY ĐƯƠNG QUY.

  1. Giá hạt giống: 3.500.000đ/kg ( Mật độ gieo trồng từ 8kg hạt – 10kg hạt/ha).

  2. Phần hỗ trợ cho người đăng ký trồng:

  - Cho nợ lại 700.000đ/kg hạt giống( phần còn phải thanh toán khi đăng ký là 2.800.000đ/kg hạt giống).

  - Hỗ trợ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 2

  3. Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 200.000đ/kg.

  4. Thời gian đăng ký giống trồng vụ thu – đông 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 15/9/2016.


  V. CÂY BA KÍCH TÍM:

  1. Giá cây giống: 1.500đ/cây.

  2. Phần hỗ trợ cho người đăng ký trồng:

  - Hỗ trợ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.

  3. Giá thu mua sản phẩm: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 80.000đ/kg.

  4. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu năm 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 15/09/2016.


  B. CÂY ĂN QUẢ

  I. CÂY BƯỞI ĐỎ( HÒA BÌNH).

  1. Giá cây giống: 25.000đ/cây ghép.

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm( giá thu mua tối thiểu là 25.000đ/quả từ 1.2kg trở lên, cây trồng được từ năm thứ 3 trở đi).

  - Khi hai bên thu mua lại sản phẩm người trồng sẽ được hỗ trợ lại toàn bộ tiền giống ban đầu bỏ ra và 10.000.000đ/ha hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mật độ trồng 550 cây/ha – 600 cây/ha.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 3

  3. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 18/09/2016. Thời gian giao cây giống để trồng: Tháng 10/2016.

  II. CHANH: CHANH ĐÀOCHANH TỨ QUÝ.

  1. Giá cây giống: 17.000đ/cây ghép.

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm( giá thu mua tối thiểu là 12.000đ/kg).

  - Khi hai bên thu mua lại sản phẩm người trồng sẽ được hỗ trợ lại toàn bộ tiền giống ban đầu bỏ ra và 8.000.000đ/ha hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mật độ trồng 550 cây/ha – 600 cây/ha.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 4
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 5

  3. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 18/09/2016. Thời gian giao cây giống để trồng: Tháng 10/2016.

  III. NA THÁI LAN:

  1. Giá cây giống: 35.000đ/cây ghép.

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm( giá thu mua tối thiểu là 40.000đ/kg).

  - Khi hai bên thu mua lại sản phẩm người trồng sẽ được hỗ trợ lại toàn bộ tiền giống ban đầu bỏ ra và 8.000.000đ/ha hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mật độ trồng 550 cây/ha – 600 cây/ha.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 6

  3. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 18/09/2016. Thời gian giao cây giống để trồng: Tháng 10/2016.

  IV. TÁO: TÁO ĐÀI LOAN; TÁO THÁI LAN; TÁO ĐẠI.

  1. Giá cây giống: 16.000đ/cây.

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm( giá thu mua tối thiểu là 15.000đ/kg).

  - Khi hai bên thu mua lại sản phẩm người trồng sẽ được hỗ trợ lại toàn bộ tiền giống ban đầu bỏ ra và 8.000.000đ/ha hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mật độ trồng 550 cây/ha – 600 cây/ha.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 7

  3. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 18/09/2016. Thời gian giao cây giống để trồng: Tháng 10/2016.


  V. CÂY CAM V2:

  1. Giá cây giống: 18.000đ/cây.

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm( giá thu mua tối thiểu là 25.000đ/kg.

  - Khi hai bên thu mua lại sản phẩm người trồng sẽ được hỗ trợ lại toàn bộ tiền giống ban đầu bỏ ra và 10.000.000đ/ha hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, mật độ trồng 550 cây/ha – 600 cây/ha.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 8

  3. Thời gian đăng ký cây giống trồng vụ thu 2016: Từ ngày 1/9/2016 – 18/09/2016. Thời gian giao cây giống để trồng: Tháng 10/2016.


  VI. CHUỐI: CHUỐI TÂY; CHUỐI TÂY THÁI; CHUỐI NGỰ; CHUỐI TIÊU HỒNG.

  1. Giá cây giống: Tùy số lượng cây.
  Chương trình liên kết trồng cây ăn quả-cây dược liệu - 9

  2. Chính sách hỗ trợ người trồng:

  - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch.Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm.


  VII. GHI CHÚ:

  - Hiện nay CLB Trang Trại & Ngành Nghề Việt Nam đang kết hợp với các Công ty, Siêu thị, Các nhà phân phối trong và ngoài nước để quảng cáo, phân phối các sản phẩm là đặc sản vùng miền, thực phẩm an toàn: Các loại rau, củ, quả tươi, măng, nấm, miến, mỳ, thịt gia súc, gia cầm, rượu, tương, mắm các loại, trứng gà trứng vịt….( thịt an toàn hoặc đã chế biến)….vv. Các sản phẩm làng nghề( mang tính đặc trưng của địa phương).

  - Vậy đề nghị các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cộng tác để quảng cáo, giới thiệu, phân phối các sản phẩm trên vui lòng đăng ký theo số điện thoại: 0435659074/0914086929/0913265828.

  Rất mong được cộng tác với Quí phòng Nông nghiệp để thông tin chương trình này đến các chủ trang trại, HTX và các Xã trên địa bàn tham khảo tham gia(nếu thấy phù hợp). Cơ chế cộng tác giữa hai bên sẽ được bàn bạc thống nhất khi triển khai cụ thể.


  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: CLB Trang Trại & Ngành Nghề Việt Nam – Công ty cổ phần XNK Tổng Hợp & PT Trang Trại Việt Nam ( TW Hội Làm Vườn Việt Nam) .

  - Địa chỉ: 76 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội.

  - Điện thoại tại Hà Nộ: 0435659074/0914086929/0919400086/0913265828.

  Trân trọng thông báo!
   
 2. Tiện ích Mua-Bán trên 5giay.vn (Mobifone, Vinafone, Viettel)
  UP 8571175 gửi 8177 UP 8571175 HOT gửi 8577
  Topic của bạn sẽ lên đầu Topic của bạn sẽ có 5giay hot nổi bật
  5GIAY 0 gửi 8777
  Nạp tài khoản & Lên lịch Up topic tự động
 3. Đang tải...

Chia sẻ trang này