Tìm kiếm bài viết theo id


Hàng Zin, Sạc Laptop Acer Liteon 19V - 3.42A, 65W

Thảo luận trong 'Laptop - Phụ kiện' bắt đầu bởi vushriro, 18/8/20.

ID Topic : 9520455
 1. vushriro Thành Viên Cấp 3

  Tham gia ngày:
  30/7/15
  Tuổi tham gia:
  8
  Bài viết:
  890
  Tương Thích các máy:
  Aspire 1400 series, Aspire 1410 series, Aspire 1500 Series, Aspire 1640 Series, Aspire 1650 Series Aspire 1680 Series Aspire 1690 Series, Aspire 1830 TimelineX Series, Aspire 2000 Series Aspire 2020 Series, Aspire 2420 Series, Aspire 2920 Series, Aspire 3030 Series, Aspire 3100 Series, Aspire 3200 Series, Aspire 3500 Series, Aspire 3510 Series, Aspire 3610 Series, Aspire 3620 Series

  Aspire 1400 series (AS1400LC, AS1400XC, AS1400XV)

  Aspire 1410 series (AS1414WLCi)

  Aspire 1500 Series (AS1501LCi, AS1501LMi)

  Aspire 1551 Series (AS1551-4650, AS1551-4755, AS1551-5448)

  Aspire 1640 Series (AS1641LCi, AS1641WLMi, AS1642WLMi, AS1644ZWLMi, AS1640Z (AS1642XWLMi).)

  Aspire 1650 Series (AS1652WLMi, AS1654WLMi, AS1652ZWLMi, AS1654ZWLMi)

  Aspire 1680 Series (AS1681LCi, AS1681WLCi, AS1681WLMi, AS1684WLMi, AS1685WLMi)

  Aspire 1690 Series (AS1690WLCi, AS1690LCi, AS1690WLMi, AS1691WLCi, AS1691WLMi, AS1692WLMi, AS1694WLMi)

  Aspire 1830 TimelineX Series: AS1830T-3505, AS1830T-3721, AS1830T-3927

  Aspire 2000 Series (AS2001LCi, AS2002LCi, AS2002LMi, AS2003LMi)

  Aspire 2020 Series

  Aspire 2420 Series

  Aspire 2920 Series

  Aspire 3030 Series

  Aspire 3100 Series

  Aspire 3200 Series

  Aspire 3500 Series (AS3502LCi, AS3502NLCi, AS3502WLCi, AS3503LCi, AS3503WLCi)

  Aspire 3510 Series

  Aspire 3610 Series (AS3612LCi, AS3613LCi, AS3613WLCi, AS3613WLMi)

  Aspire 3620 Series (AS3623NWXMi, AS3623WLCi, AS3623WLMi, AS3623WXCi, AS3623WXMi, AS3624WXCi, AS3624WXMi)

  Aspire 3630 Series (AS3634LMi, AS3634WLMi)

  Aspire 3650 Series

  Aspire 3660 Series

  Aspire 3670 Series

  Aspire 3680 Series (AS3680-2108, AS3680-2233, AS3680-2301, AS3680-2513, AS3680-2626, AS3680-2974)

  Aspire 3810 Timeline Series: AS3810TZ-4806, AS3810T-6376, AS3810T-8737

  Aspire 3820 TimelineX Series: AS3820T-3051, AS3820T-5246

  Aspire 4220 Series (4220G)

  Aspire 4310/4315/4320 Series (AS4310, AS4315-2004, AS4315-2490, AS4315-2843, AS4315-2963, AS4320-2451)

  Aspire 4520 Series (AS4520-5141, AS4520-5424, AS4520-5458, AS4520-5582, AS4520-5803, AS4520-5950)

  Aspire 4551 Series (AS4551-2615, AS4551-4315)

  Aspire 4730 Series (AS4730-4042, AS4730-4374, AS4730-4437, AS4730-4457, AS4730-4516, AS4730-4730z, AS4730-4758,,

  AS4730-4857, AS4730-4901, AS4730-4972, AS4730-6405,AS4730-4947)

  Aspire 4710 Series (AS4710-2013), 4710Z

  Aspire 4720 Series (AS4720-2013, AS4720-4199, AS4720-4538, AS4720-4721, AS4720-4825, AS4720-6748, 4720Z)

  Aspire 4730Z Series

  Aspire 4810 Timeline Series (AS4810TZ-4508, AS4810T-8480)

  Aspire 4810 Timeline Special Edition (AS4810TZ-4183)

  Aspire 4810 TimelineX Series (AS4820TG-3195, AS4820T-3697, AS4820T-5570, AS4820TG-5637)

  Aspire 4920 series (AS4930-6862)

  Aspire 5000 Series (AS5001LCi, AS5001LM, AS5001WLMi, AS5002LM, AS5002LMi, AS5002WLMi, AS5003WLMi, AS5004WLMi)

  Aspire 5030 Series

  Aspire 5050 Series (AS5050-3242, AS5050-3371, AS5050-3465, AS5050-3564, AS5050-5172, AS5050-5374,

  AS5050-5410, AS5050-5554, AS5050-5555, AS5050-5574, AS5050-5827, AS5050-5951)


  Aspire 5100 Series (AS5100-3016, AS5100-3748, AS5100-3577, AS5100-3825, AS5100-5022, AS5100-5033,

  AS5100-3949, AS5101AWLMi, AS5102WLMi (Model BL51), AS5103WLMi)


  Aspire 5310 Series

  Aspire 5315 Series (AS5315-2001, AS5315-2077, AS5315-2122, AS5315-2142, AS5315-2153, AS5315-2191, AS5315-2203, AS5315-2290,

  AS5315-2326, AS5315-2698, AS5315-2713, AS5315-2768, AS5315-2808, AS5315-2826, AS5315-2940, AS5315-2942)


  Aspire 5334 series (AS5334-2153, AS5334-2581, AS5334-2598, AS5334-2737)

  Aspire 5517 series (AS5517-1208, AS5517-1216, AS5517-1643, AS5517-5086, AS5517-5661, AS5517-5671, AS5517-5997)

  Aspire 5532 series (AS5532-5509, AS5532-5535)

  Aspire 5534 series (AS5534-1121)

  Aspire 5538 series (AS5538-1096)

  Aspire 5542 series (AS5542-1462)

  Aspire 5551 series (AS5551-2013, AS5551-2036, AS5551-2380, AS5551-2805, AS5551-4200, AS5551-4937)

  Aspire 5500 series (AS5502ZWXMi, 5500Z)

  Aspire 5510 Series

  Aspire 5520 series (AS5520-5142, AS5520-5147, AS5520-5156, AS5520-5313, AS5520-5377, AS5520-5537, AS5520-5551,

  AS5520-5806, AS5520-5891, AS5520-5901, AS5520-5908, AS5520-5912


  Aspire 5570 series (AS5570-2502, AS5570-2067, AS5570-2758, AS5570-2797, AS5570-2977, AS5570-4174, AS5570-4285,

  AS5570-4421, AS5570-4581, AS5570-4765)


  Aspire 5580 series (AS5580-6177, AS5580-6707, AS5580-6856)

  Aspire 5680 series (AS5680-6001, AS5680-6123, AS5680-6516, AS5680-6517, AS5680-6560, AS5683WLMi)

  Aspire 5710 Series (5710, 5710Z, 5715Z)

  Aspire 5720 Series (AS5720-4230, AS5720-4649, AS5720-4662, AS5720-4984, 5720G, 5720Z)

  Aspire 5732 Series (AS5732Z-4280, AS5732Z-4598, AS5732Z-4867)

  Aspire 5734 Series (AS5734Z-4386, AS5734Z-4512, AS5734Z-4725, AS5734Z-4836)

  Aspire 5735 Series (AS5735-4624, AS5735-4774, AS5735-4950, AS5735-6041, AS5735-6211,

  AS5735-6285, AS5735-6694, AS5735-6957)


  Aspire 5738 Series (AS5738Z-4111, AS5738Z-4333, AS5738Z-4574, AS5738DG-6165)

  Aspire 5740 Series (AS5740-5144, AS5740-5255, S5740G-5309, AS5740-5513, AS5740-5749, AS5740-5780, AS5740-5847,

  AS5740-6025, AS5740-6378, AS5740G-6395, AS5740-6491, AS5740G-6979)


  Aspire 5741 Series (AS5741-3541, AS5741G-5062, AS5741-5119, AS5741Z-5433, AS5741Z-5539, AS5741G-5608,

  AS5741-5698, AS5741-5763, AS5741-6823)


  Aspire 5745 Series (AS5745-3428, AS5745-3633, AS5745-5387, AS5745-5425, AS5745-5950, AS5745-6528)

  Aspire 5810 Timeline series (AS5810TZ-4274, AS5810TZ-4433, AS5810TZ-4657, AS5810TZ-4761, AS5810TZ-4784, AS5810T-8929)

  Aspire 5820 TimelineX series (AS5820T-5951, AS5820T-6178)

  Aspire 5920 series (AS5920-6313, AS5920-6329, AS5920-6444, AS5920-6470, AS5920-6574, AS5920-6582, AS5920-6661,

  AS5920-6706, AS5920-6750, AS5920-6954, AS5920-6959, 5920Z)


  Aspire 6920 series (AS6920-6141, AS6920-6422, AS6920-6441, AS6920-6508, AS6920-6621, AS6920-6731,

  AS6920-6853,AS6920-6886, AS6920-6973, 6920G)


  Aspire 6930 series (AS6930-6067, AS6930-6073, AS6930-6235, AS6930-6455, AS6930-6586, AS6930-6771, AS6930-6809,

  AS6930-6847, AS6930-6942, 6930G-6723, 6930G)


  Aspire 7100 Series (AS7103EWSMi, AS7104WSMi)

  Aspire 7540 Series (AS7540-1284, AS7540-5750)

  Aspire 7551 Series (AS7551-2531, , AS7551-2560, AS7551-2818, AS7551-2961, AS7551-4909)

  Aspire 7736 Series (AS7736Z-4088, AS7736-6948)

  Aspire 7740 Series (AS7740-5029, AS7740G-6140, AS7740G-6364, AS7740G-6930)

  Aspire 7741 and 7741Z Series (AS7741-5137, AS7741-5209, AS7741Z-5731, AS7741-5932)

  Aspire 7745 Series (AS7745-5602, AS7745-5632)Aspire 9400

  spire E1-421Aspire E1-422Aspire E1-431Aspire E1-471Aspire E1-521Aspire E1-522Aspire E1-531Aspire E1-571Aspire R3-571Aspire M3-581TAspire M5-481PTAspire M5-481TAspire M5-481TGAspire M5-581TAspire M5-581TGAspire M5-582PGAspire S3-391Aspire S3-951Aspire V3-471Aspire V3-551Aspire V3-571Aspire V3-731Aspire V3-771Aspire V5-431Aspire V5-431PAspire V5-471

  Aspire V5-471PAspire V5-531Aspire V5-531PAspire V5-551Aspire V5-571Aspire V5-571PAspire V5-572Aspire V5-572PAspire V7-481PAspire V5-482PGAspire V7-581Aspire V7-582P


  Travelmate 220 series (TM222X, TM223X, TM225X, TM225XC, TM225XV-PRO)

  Travelmate 230 series (TM230X, TM230XC, TM230XV, TM230XV-PRO, TM233LC, TM233X, TM233XV, TM233XVi, TM234LC, TM234LCi)

  Travelmate 250 Series (TM250, TM250P, TM252ELC, TM252ELCi)

  Travelmate 270 series (TM270XV, TM272LC, TM272XV, TM272XVi, TM273XV)

  Travelmate 290 Series (TM290LCi, TM290LMi, TM290X, TM290XCi, TM290Xi, TM290XMi, TM290XVi)

  Travelmate 420 Series (TM422LC, TM422XC, TM422XV, TM426LC, TM426XC, TM426XV, TM427LC)

  Travelmate 500 Series (TM505DX, TM506T, TM506DX, TM507T, TM507DX, TM508DX, TM508T)

  Travelmate 510 Series (TM512DX, TM512T, TM512T-64, TM513T, TM514T, TM514TXV, TM515TE, TM517TE)

  Travelmate 630 Series (TM630XV, TM630XCi, TM632XCi, TM633LCi, TM634LC, TM634XCi, TM636LCi)

  Travelmate 650 Series (TM653LCi, TM654LCi)

  Travelmate 660 Series (TM661LCi, TM662LMi)

  Travelmate 730 Series (TM730TXV, TM732TXV, TM732TLV, TM734TL, TM734TXV, TM735TLV, TM736TL,

  TM736TLV, TM737TLV, TM738TLV, TM739TLV, TM739GTLV)


  Travelmate 2000 Series (TM2001LC, TM2001LCi, TM2001X, TM2001XC, TM2002LCi, TM2002LMi, TM2003LC, TM2003LMi)

  Travelmate 2300 Series (TM2301LC, TM2301LCi, TM2301WLCi, TM2301XC, TM2303LC, TM2303LCi, TM2303WLCi, TM2304LCi, TM2304WLCi)

  Travelmate 2310 Series (TM2312LCi, TM2312WLCi, TM2312WLMi, TM2313LCi, TM2313WLCi)

  Travelmate 2410 Series (TM2412LCi, TM2413LCi, TM2413NLCi, TM2413WLMi)

  Travelmate 2450 Series

  Travelmate 2460 Series

  Travelmate 2470 Series

  Travelmate 2480 Series

  TravelMate 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3200, 3210, 3220, 3230, 3250, 3260

  Travelmate 3270 Series (TM3270-6569)

  Travelmate 4730 Series (TM4730-6405, TM4730-6447)

  Travelmate 4740 Series (TM4740-5261)

  TravelMate 5520 series (TM5520-5030, TM5520-5313, TM5520-5678, TM5520-5929, 5520G)

  Travelmate 5530 Series (TM5530-5155, TM5530-5369)

  Travelmate 5730 Series (TM5730-6884, TM5730-6891)

  Travelmate 5740 Series (TM5740-5896, TM5740-6291, TM5740-6529)

  Travelmate 5600, 5710, 5720 Series

  Travelmate 6000 Series (TM6003LMi, TM6004LCi)

  Travelmate 6231 Series

  Travelmate 6291 Series (TM6291-6019, TM6291-6335, TM6291-6753, TM6291-6792)

  Travelmate 6292 Series (TM6292-6059, TM6292-6700, TM6292-6856)

  Travelmate 6492, 6592 Series

  Travelmate 6293 Series (TM6293-6170)

  Travelmate 6493 Series (TM6493-6768, TM6493-6899)

  Travelmate 6593 Series (TM6593-6585, TM6593-6639)

  Travelmate 7320, 7720 Series

  Travelmate 8000, 8100, 8100A Series

  Travelmate 8371 Series (TM8371-6457)

  Travelmate 8471 Series (TM8471-6306, TM8471-8818)

  Travelmate 8472 Series (TM8472-6012)

  Travelmate 8571 Series (TM8571-6465, TM8571-8537)

  Travelmate 8572 Series (TM8572-6592, TM8572-6779)

  Extensa 5620 series (5620Z, EX5620-4020, EX5620-4025, EX5620-4428, EX5620-6119, EX5620-6266,

  EX5620-6419, EX5620-6635, EX5620-6830, EX5620-6846) Extensa 5635 series (EX5635-6897)

  Hàng Zin, Sạc Laptop Acer Liteon 19V - 3.42A, 65W
   

Chia sẻ trang này